Все записи автора psylib

«Мова криміналістики»

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Південний регіональний центр2016 

Національної академії правових наук України

Інститут кримінальної юстиції

Кафедра криміналістики

Дослідницька група « De mendacio veritas»

Рада молодих вчених

 

ЗАПРОШУЮТЬ

Вас взяти участь  у науковому семінарі

 

«Мова криміналістики»

 

Науковий семінар, що відбудеться 22 квітня 2016 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою даного заходу є вивчення, аналіз, порівняння та визначення  співвідношення криміналістичної термінології з термінологією галузевих правових наук. Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники судових та правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування як України, так і інших країн.

 

Основним  тематичним напрямком наукового семінару є:

«Співвідношення криміналістичної термінології з термінологією  галузевих правових наук»

 

Робочі мови наукового семінару: українська, англійська.

Реєстрація учасників наукового семінару відбудеться 22 квітня 2016 року о 14:00 за адресою: Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, Зал засідань Вченої ради.

Форма участі у науковому семінарі – очна.

Для участі в науковому семінарі необхідно не пізніше 12 квітня 2016 року надіслати на електронну адресу Оргкомітету (languageofcriminalistic@gmail.com) одним листом:

 • заявку (див. зразок заявки);
 • відредагований текст доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення).

 

Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття по електронній пошті заявки і тексту доповіді Вам буде надісланий електронною поштою відповідний лист.

 

Додаткова інформація:

 • Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником наукового семінару за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.
 • Оргкомітет залишає за собою право відхилення тексту доповіді, який не відповідає вимогам.

 

За додатковою інформацією звертайтеся: кафедра криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», дослідницька група «De mendacio veritas», асистент кафедри криміналістики Панасюк Артур Олексійович, тел. (093) 475 65 26.

Офіційний веб-сайт університету: www.onua.edu.ua

Офіційний веб-сайт кафедри: www.criminalist.onua.edu.ua

Офіційний сайт дослідницької групи: www.psylib.onua.edu.ua

E-mail: languageofcriminalistic@gmail.com

 

Вимоги до електронного варіанту тексту доповіді та заявки на участь:

 • назва файлів та тема доповіді повинна відповідати прізвищу та імені учасника наукового семінару (наприклад, Іваненко Петро Семенович_заявка, Іваненко Петро Семенович_текст_доповіді);
 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc, *.docx;
 • текст доповіді повинен бути написаний українською чи англійською мовою.
 • обсяг рукопису у межах 3-12 сторінок, включаючи малюнки, таблиці, додатки, список літератури.
 • текс доповіді повинен бути виконаний у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм, усі поля – 20 мм.
 • у тексті доповіді не повинно бути переносів слів та макросів.
 • ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, малюнки) у тексті доповіді позначаються скороченням «Мал.». Малюнки розташовуються у тексті тез після посилання на них.
 • перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.
 • матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.

 

Зразок оформлення тексту доповіді

 

Базюк І.М.

 

Національний університет «Одеська юридична академія»,

аспірант кафедри криміналістики

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

 

Криміналістика — це наука, яка дійсно знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. [1, с.128]. …[далі текст доповіді].

Зразок заявки

 

Заявка

На участь у науковому семінарі

«Мова криміналістики

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце роботи (навчання)
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Тема доповіді
Координати для контакту:
Індекс, адреса
Ел. адреса
Телефон

2016 Інформаційний лист Мова криміналістики.doc

Жести зірок без розподілення по країнах

Жести громадських діячів без розподілення по країнах

 

Контакти

Дослідницька група знаходиться в адміністративно-навчальному корпусі Національного університету «Одеська юридична академія» по Фонтанській дорозі, 23

Поштова адреса: 65009, Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, кабінет 102

Міський телефон : +38048-719-87-65

Внутрішній телефон : 312

Матеріали

Дана інформація була розміщена на сайті виключно для ознайомлювальних цілей і буде прибрана за бажанням автора або осіб, які мають законні права на неї (прохання звернутися за адресою criminalistic@onua.edu.ua). Дякуємо за розуміння!

Ритмічні жести Таблиця Що таке міміка емоцій Унікальний індивідуальний досвід Психологічні особливості невербальної комунікації обличчя і міміка Символічні жести техніка мовлення РОЗУМІТИ БЕЗ СЛІВ Що таке жести і які вони бувають Мова жестів Невербальная информация невербальная комуникация Невербальні прийоми комунікації мімічні ознаки емоційних станів Классификация мимических движений Класицікація вербальної та невербальної інформації класифікація та значення Л.Д. Удалова_вербальна інформація у кримінальному процесі Язык жестов Класифікація вербальної інформації Класифікація жестів Класифікація невербальних засобів спілкування3 Класифікація невербальної інформації2 класифікація психологів класифікації Інформація про класифікацію міміки емоцій класиф. форм міміки Інформація про класифікацію жестів Иоделювання української мови жестів емоції+міміка Емоціїpdf знакові та незнакові жести значення невербального спілкування Інформація про класифікацію жестів(Холоднова) (1) Вербальная информация вербальне_та_невербальне_мовлення дактильна мова 2 Дактильно-жестова мова дослідження вербальних конфліктів Вербальна_та_невербальна_інформація

дисклеймер

Дана інформація була розміщена на сайті виключно для ознайомлювальних цілей і буде прибрана за бажанням автора або осіб, які мають законні права на неї (прохання звернутися за адресою criminalistic@onua.edu.ua). Дякуємо за розуміння!

 

ПРО НАС

Дослідницька група, є структурним підрозділом кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», метою діяльності якої є проведення дослідницької та інноваційної діяльності, забезпечення інтеграції освіти та науки зі створення, удосконалення, впровадження в практику наукових досягнень, технічних та технологічних розробок, реалізації разом з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також участь у реалізації міжнародних проектів та програм.
У своїй діяльності дослідницька група керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, наказами керівника групи та іншими внутрішніми актами дослідницької групи, затвердженими у порядку, передбаченому цим Положенням.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ГРУПИ
1 Метою дослідницької групи є:
1.1. Проведення дослідницьких робіт у напрямку вивчення вербальної та невербальної інформації.
1.2. Проведення дослідницьких робіт у напрямку вивчення вербальної та невербальної інформації в криміналістиці.
2. Основні завдання дослідницької групи:
2.1. Створення лабораторії для проведення теоретичних та практичних досліджень згідно мети дослідницької групи.
2.2. Розробка та впровадження нових методів дослідження невербальної інформації в розслідуванні злочинів.
2.3. Розробка навчальної програми для підготовки спеціалістів у сфері профайлінгу.
2.4. Налагодження наукового співробітництва із зарубіжними партнерами та обмін досвідом.
2.5. Розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку.
2.6. Створення умов для обміну досвідом студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками.
2.7. Підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати наукових досліджень дослідницької групи.
2.8. Здійснення разом з іншими організаціями та установами досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, технічної та інноваційної діяльності.
2.9. Реалізація інноваційних проектів розробки, впровадження та виробництва нової технологічної продукції з дослідження вербальної та невербальної інформації.
2.10. Випуск та реалізація нової техніки, технологій та наукової продукції.
2.11. Забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема розробок дослідницької групи.
2.12. Участь в українських та міжнародних проектах і програмах, у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, виставках та ін.
2.13. Створення спільних з українськими, іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших об’єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею слухачам відповідних документів про освіту.

Дослідницька група знаходиться за адресою:  65009 Фонтанська дорога 23, каб. 102, м. Одеса, Україна, 

Склад групи

1.Тіщенко Валерій Володимирович

Завідувач кафедри криміналістики, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Кандидатська дисертація: «Розслідування розкрадань продукції рільніцтва у колгоспі и Радгосп (за матеріалами південніх областей України)» (1973).

Докторська дисертація: «Концептуальні основи розслідування корісліво-насільніцькіх    злочінів» (2003).

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії криміналістики та методики розслідування    окремих категорій злочинів, зокрема, насильницької і корисливо-насильницької                  спрямованості.

Автор понад 105 наукових праць, з них 2 монографії, 7 навчальних та практичних посібників.

Основними публікаціями є:

 1. 1. Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів. – Одеса: Фенікс, 2007.
 2. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – Одесса: Юрид. лит., 2002.
 3. Расследование убийств // Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей). – Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 1995 (в соавт.)
 4. Особенности расследования тяжких преступлений против личности. – Одесса: АО Бахва, 1996 (в соавт.)
 5. Система понятий методики расследования преступлений. // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1987. – Вып. 34
 6. Криміналістичне значення подальшого етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів. // Право України, 2003, № 3
 7. Расследование тяжких преступлений. – Харьков: Одиссей, 2006 (в соавт.)
 8. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: научно-практический комментарий. / Под общей ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – Харьков: Одиссей, 2003, 2005, 2008, 2010 (в соавт.)

2. Ващук Олеся Петрівна

Доцент кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук, спеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”, диплом магістра. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.
 2. Вища освіта за спеціальністю 8….“Державна служба”, диплом магістра. Спеціалізація — …. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.
 3. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Психологія”. ВНЗ —
 4. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Облік та аудіт”. ВНЗ —
 5. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Турецька мова. Англійська мова”. ВНЗ —
 6. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Інтелектуальна власність”. ВНЗ — ВСП “Інститут інтелектуальної власності НУ”ОЮА”

Кандидатська дисертація: “Методика розслідування нападів на інкасаторів”.

Автор більше 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій; процесуальні проблеми використання вербальної та невербальної інформації; криміналістичні проблеми використання вербальної та невербальної інформації.

Особисті інтереси: вогнепальна зброя, стрільба, історія.

3. Немно Юлія Миколаївна

Cпеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Повна вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”. Спеціалізація — слідчо-криміналістична. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій, профайлінг, рейдерські захоплення підприємств.

Особисті інтереси: холодна зброя, традиційне ушу, іноземні мови, психологія.

4. Ващенко Ірина Олександрівна

Асистент кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта: закінчила Національний університет “Одеська юридична академія”. Спеціалізація — прокурорсько-слідча.

Працює над дисертацією: «Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів».

Сфера наукових інтересів: історія криміналістики, криміналістика, використання невербальної інформації в криміналістиці, використання невербальної інформації в розслідуванні злочинів.

Особисті інтереси: історія, психологія, кіно, театр, спорт, дизайн та інтерєр, туризм.

5.Панасюк Артур Олексійович

Спеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. 1.Повна вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій, профайлінг.

Особисті інтереси: автомобілі, психологія, література, спорт, містицизм.

6.Кедик Вероніка Петрівна

Аспірант кафедри кримінального права Національного університету “Одеська юридична академія”, спеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта: закінчила Національний університет “Одеська юридична академія”. Спеціалізація — прокурорсько-слідча.

Сфера наукових інтересів: історія криміналістики, кримінального права, використання невербальної інформації в криміналістиці, Тактика використання невербальної інформації при допиті, очної ставки.

Особисті інтереси: психологія, лінгвістика, історія.

7. Баланюк Олексій Валентинович

Баланюк Олексій Валентинович – старший викладач кафедри криміналістики.

Народився 4 лютого 1980 року в місті Одесі. У 1997 році закінчив середню школу № 58. Після її закінчення вступив до Одеського державного університету ім. Мечникова на юридичний факультет. У зв’язку з утворенням Одеської національної юридичної академії з другого курсу навчання продовжив в ОНЮА, яку закінчив у 2002 році з відзнакою. З 2002 по 2003 рік навчався в Магістратурі державної служби ОНЮА за спеціалізацією «Правове забезпечення» при Головному управлінням державної служби України, яку закінчив з відзнакою. У 2003 році вступив до аспірантури ОНЮА на кафедру криміналістики. З 2005 року працює асистентом, старшим викладачем на кафедрі криміналістики.

Старший викладач Баланюк А.В. основну увагу в науковій роботі приділяє дослідженню проблем, пов’язаних з діяльністю з підготовки злочинів, як загальнокримінальної, так і економічної спрямованості.

Підготовлена до захисту дисертація на тему: «Криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину». За темою дисертаційного дослідження опубліковано ряд статей, у тому числі і за кордоном. Деякі з них: «Фактори, які впливають на побудову типових моделей діяльності з підготовки злочину»;.»Приховування як діяльність, що передує вчиненню злочину: поняття та криміналістична класифікація»; «Особливості організованої злочинної діяльності з підготовки до вчинення вимагань» та ін

Основні захоплення: художня фотографія і екотуризм.

Одружений, виховує доньку.

8. Плукчи Людмила Василівна

Плукчи Людмила Василівна, старший лаборант, асистент  кафедри журналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Вища освіта за спеціальністю 7.03040101 “Правознавство”, диплом спеціаліста. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.
 2. Повна вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”. ВНЗ — ВСП “Інститут інтелектуальної власності НУ”ОЮА”

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій.

9. Сергєєв Денис Володимирович

Сергєєв Денис Володимирович, завідуючий комп’ютерним класом Національного університету “Одеська юридична академія”, спеціаліст-технік дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Вища технічна за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”. ВНЗ — Одеський національний політехнічний університет.

Особисті інтереси: психологія, веб програмування, інтернет сфера.

 

10. Земляна Олена Андріївна

Народилася 7 лютого 1993 року у м. Кілія Одеської області. З 2000 р. по2010 р. навчалась у Навчально-виховному комплексі «Кілійськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» у класі фізико-математичного профілю, який закінчила із золотою медаллю. Призеррегіональних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад з історії України таукраїнської мови, призер регіонального конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з історії України.

У 2010 році вступила до Одеської національної юридичної академії до Інституту прокуратури та слідства. У зв’язку з реорганізацією навчальногозакладу, була переведена до Національного університету «Одеська юридична академія», де успішно завершила навчання, отримавши у 2015 р. диплом магістра права з відзнакою. Протягом 3-х років навчання та до даного часу староста студентського наукового гуртка «Криміналіст». Активний учасник та призер регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, інших освітніх та наукових заходів.

З 2014 р. працює на посаді провідного фахівця відділу координування інформаційно-аналітичного забезпечення Університету. З січня 2015 року приймає участь у науково-дослідній роботі колективу науковців у рамках НДР «Комплексне дослідження забезпечення ефективності досудового

У 2015 році вступила до аспірантури Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Наукові основи адаптації криміналістичних методик у розслідуванні злочинів».

1. Вища освіта за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», диплом магістра. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Інститут прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія».

2. Не повна вища освіта за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність». ВНЗ — Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Сфера наукових інтересів:

криміналістичні методики розслідування злочинів;

класифікація криміналістичних методик; класифікаційні рівні криміналістичних

методик; діяльність слідчого по організації та здійсненні розслідування;

розпізнання;

слідчі ситуації; розпізнання слідчої ситуації;

технологія адаптації криміналістичних методик;

проблеми адаптації типових криміналістичних методик у розслідуванні

Особисті інтереси:

історія, історичне краєзнавство, етнологія, лінгвістика, біологія,

медицина.

Плукчи Людмила Василівна

1.Спеціаліст-дослідник.

2.Асистент кафедри юридичної психології та журналістики Національного університету «Одеська юридична академія».

3. Тема розробки: «Механізм преступної поведінки та його криміналістичний аналіз».