ПРО НАС

Дослідницька група, є структурним підрозділом кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», метою діяльності якої є проведення дослідницької та інноваційної діяльності, забезпечення інтеграції освіти та науки зі створення, удосконалення, впровадження в практику наукових досягнень, технічних та технологічних розробок, реалізації разом з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також участь у реалізації міжнародних проектів та програм.
У своїй діяльності дослідницька група керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, наказами керівника групи та іншими внутрішніми актами дослідницької групи, затвердженими у порядку, передбаченому цим Положенням.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ГРУПИ
1 Метою дослідницької групи є:
1.1. Проведення дослідницьких робіт у напрямку вивчення вербальної та невербальної інформації.
1.2. Проведення дослідницьких робіт у напрямку вивчення вербальної та невербальної інформації в криміналістиці.
2. Основні завдання дослідницької групи:
2.1. Створення лабораторії для проведення теоретичних та практичних досліджень згідно мети дослідницької групи.
2.2. Розробка та впровадження нових методів дослідження невербальної інформації в розслідуванні злочинів.
2.3. Розробка навчальної програми для підготовки спеціалістів у сфері профайлінгу.
2.4. Налагодження наукового співробітництва із зарубіжними партнерами та обмін досвідом.
2.5. Розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку.
2.6. Створення умов для обміну досвідом студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками.
2.7. Підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати наукових досліджень дослідницької групи.
2.8. Здійснення разом з іншими організаціями та установами досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, технічної та інноваційної діяльності.
2.9. Реалізація інноваційних проектів розробки, впровадження та виробництва нової технологічної продукції з дослідження вербальної та невербальної інформації.
2.10. Випуск та реалізація нової техніки, технологій та наукової продукції.
2.11. Забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема розробок дослідницької групи.
2.12. Участь в українських та міжнародних проектах і програмах, у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, виставках та ін.
2.13. Створення спільних з українськими, іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших об’єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею слухачам відповідних документів про освіту.

Дослідницька група знаходиться за адресою:  65009 Фонтанська дорога 23, каб. 102, м. Одеса, Україна, 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *