Склад групи

1.Тіщенко Валерій Володимирович

Завідувач кафедри криміналістики, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Кандидатська дисертація: «Розслідування розкрадань продукції рільніцтва у колгоспі и Радгосп (за матеріалами південніх областей України)» (1973).

Докторська дисертація: «Концептуальні основи розслідування корісліво-насільніцькіх    злочінів» (2003).

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії криміналістики та методики розслідування    окремих категорій злочинів, зокрема, насильницької і корисливо-насильницької                  спрямованості.

Автор понад 105 наукових праць, з них 2 монографії, 7 навчальних та практичних посібників.

Основними публікаціями є:

 1. 1. Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів. – Одеса: Фенікс, 2007.
 2. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – Одесса: Юрид. лит., 2002.
 3. Расследование убийств // Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей). – Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 1995 (в соавт.)
 4. Особенности расследования тяжких преступлений против личности. – Одесса: АО Бахва, 1996 (в соавт.)
 5. Система понятий методики расследования преступлений. // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1987. – Вып. 34
 6. Криміналістичне значення подальшого етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів. // Право України, 2003, № 3
 7. Расследование тяжких преступлений. – Харьков: Одиссей, 2006 (в соавт.)
 8. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: научно-практический комментарий. / Под общей ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – Харьков: Одиссей, 2003, 2005, 2008, 2010 (в соавт.)

2. Ващук Олеся Петрівна

Доцент кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук, спеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”, диплом магістра. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.
 2. Вища освіта за спеціальністю 8….“Державна служба”, диплом магістра. Спеціалізація — …. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.
 3. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Психологія”. ВНЗ —
 4. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Облік та аудіт”. ВНЗ —
 5. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Турецька мова. Англійська мова”. ВНЗ —
 6. Не повна вища освіта за спеціальністю 8… “Інтелектуальна власність”. ВНЗ — ВСП “Інститут інтелектуальної власності НУ”ОЮА”

Кандидатська дисертація: “Методика розслідування нападів на інкасаторів”.

Автор більше 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій; процесуальні проблеми використання вербальної та невербальної інформації; криміналістичні проблеми використання вербальної та невербальної інформації.

Особисті інтереси: вогнепальна зброя, стрільба, історія.

3. Немно Юлія Миколаївна

Cпеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Повна вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”. Спеціалізація — слідчо-криміналістична. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій, профайлінг, рейдерські захоплення підприємств.

Особисті інтереси: холодна зброя, традиційне ушу, іноземні мови, психологія.

4. Ващенко Ірина Олександрівна

Асистент кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта: закінчила Національний університет “Одеська юридична академія”. Спеціалізація — прокурорсько-слідча.

Працює над дисертацією: «Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів».

Сфера наукових інтересів: історія криміналістики, криміналістика, використання невербальної інформації в криміналістиці, використання невербальної інформації в розслідуванні злочинів.

Особисті інтереси: історія, психологія, кіно, театр, спорт, дизайн та інтерєр, туризм.

5.Панасюк Артур Олексійович

Спеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. 1.Повна вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій, профайлінг.

Особисті інтереси: автомобілі, психологія, література, спорт, містицизм.

6.Кедик Вероніка Петрівна

Аспірант кафедри кримінального права Національного університету “Одеська юридична академія”, спеціаліст-дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта: закінчила Національний університет “Одеська юридична академія”. Спеціалізація — прокурорсько-слідча.

Сфера наукових інтересів: історія криміналістики, кримінального права, використання невербальної інформації в криміналістиці, Тактика використання невербальної інформації при допиті, очної ставки.

Особисті інтереси: психологія, лінгвістика, історія.

7. Баланюк Олексій Валентинович

Баланюк Олексій Валентинович – старший викладач кафедри криміналістики.

Народився 4 лютого 1980 року в місті Одесі. У 1997 році закінчив середню школу № 58. Після її закінчення вступив до Одеського державного університету ім. Мечникова на юридичний факультет. У зв’язку з утворенням Одеської національної юридичної академії з другого курсу навчання продовжив в ОНЮА, яку закінчив у 2002 році з відзнакою. З 2002 по 2003 рік навчався в Магістратурі державної служби ОНЮА за спеціалізацією «Правове забезпечення» при Головному управлінням державної служби України, яку закінчив з відзнакою. У 2003 році вступив до аспірантури ОНЮА на кафедру криміналістики. З 2005 року працює асистентом, старшим викладачем на кафедрі криміналістики.

Старший викладач Баланюк А.В. основну увагу в науковій роботі приділяє дослідженню проблем, пов’язаних з діяльністю з підготовки злочинів, як загальнокримінальної, так і економічної спрямованості.

Підготовлена до захисту дисертація на тему: «Криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину». За темою дисертаційного дослідження опубліковано ряд статей, у тому числі і за кордоном. Деякі з них: «Фактори, які впливають на побудову типових моделей діяльності з підготовки злочину»;.»Приховування як діяльність, що передує вчиненню злочину: поняття та криміналістична класифікація»; «Особливості організованої злочинної діяльності з підготовки до вчинення вимагань» та ін

Основні захоплення: художня фотографія і екотуризм.

Одружений, виховує доньку.

8. Плукчи Людмила Василівна

Плукчи Людмила Василівна, старший лаборант, асистент  кафедри журналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, дослідник дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Вища освіта за спеціальністю 7.03040101 “Правознавство”, диплом спеціаліста. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Національний університет “Одеська юридична академія”.
 2. Повна вища освіта за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”. ВНЗ — ВСП “Інститут інтелектуальної власності НУ”ОЮА”

Сфера наукових інтересів: вербальна інформація; невербальна інформація; використання вербальної та невербальної інформації при провадженні слідчих дій.

9. Сергєєв Денис Володимирович

Сергєєв Денис Володимирович, завідуючий комп’ютерним класом Національного університету “Одеська юридична академія”, спеціаліст-технік дослідницької групи “De mendacio veritas”.

Освіта:

 1. Вища технічна за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”. ВНЗ — Одеський національний політехнічний університет.

Особисті інтереси: психологія, веб програмування, інтернет сфера.

 

10. Земляна Олена Андріївна

Народилася 7 лютого 1993 року у м. Кілія Одеської області. З 2000 р. по2010 р. навчалась у Навчально-виховному комплексі «Кілійськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» у класі фізико-математичного профілю, який закінчила із золотою медаллю. Призеррегіональних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад з історії України таукраїнської мови, призер регіонального конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з історії України.

У 2010 році вступила до Одеської національної юридичної академії до Інституту прокуратури та слідства. У зв’язку з реорганізацією навчальногозакладу, була переведена до Національного університету «Одеська юридична академія», де успішно завершила навчання, отримавши у 2015 р. диплом магістра права з відзнакою. Протягом 3-х років навчання та до даного часу староста студентського наукового гуртка «Криміналіст». Активний учасник та призер регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, інших освітніх та наукових заходів.

З 2014 р. працює на посаді провідного фахівця відділу координування інформаційно-аналітичного забезпечення Університету. З січня 2015 року приймає участь у науково-дослідній роботі колективу науковців у рамках НДР «Комплексне дослідження забезпечення ефективності досудового

У 2015 році вступила до аспірантури Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Наукові основи адаптації криміналістичних методик у розслідуванні злочинів».

1. Вища освіта за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», диплом магістра. Спеціалізація — прокурорсько-слідча. ВНЗ — Інститут прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія».

2. Не повна вища освіта за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність». ВНЗ — Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Сфера наукових інтересів:

криміналістичні методики розслідування злочинів;

класифікація криміналістичних методик; класифікаційні рівні криміналістичних

методик; діяльність слідчого по організації та здійсненні розслідування;

розпізнання;

слідчі ситуації; розпізнання слідчої ситуації;

технологія адаптації криміналістичних методик;

проблеми адаптації типових криміналістичних методик у розслідуванні

Особисті інтереси:

історія, історичне краєзнавство, етнологія, лінгвістика, біологія,

медицина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *