Привітання

Вас вітає сайт дослідницької групи  «De mendacio veritas»

Дослідницька група, є структурним підрозділом кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», метою діяльності якої є проведення дослідницької та інноваційної діяльності, забезпечення інтеграції освіти та науки зі створення, удосконалення, впровадження в практику наукових досягнень, технічних та технологічних розробок, реалізації разом з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також участь у реалізації міжнародних проектів та программ.